Naar inhoud
Niels

Dr. Niels de Winter

FWO posdoctoraal onderzoeker, Postdoctorale onderzoekers
+31-6-3444-3433

Biography

PROJECT TITEL:

UNBIAS: UNravelling BIvalve Shell chemistry: Improving the accuracy of techniques for high-resolution seasonal scale climate reconstructions from bivalve shells

PROJECT SAMENVATTING:

Geologen onderzoeken het klimaat in het verleden (het paleoklimaat) om meer te weten te komen over ons klimaat op Aarde nu en in de toekomst. Veranderingen in het paleoklimaat worden echter meestal bestudeerd op hele lange tijdschalen (duizenden tot miljoenen jaren), terwijl snelle veranderingen (zoals de veranderingen die nu plaatsvinden door global warming) juist ook heel belangrijk zijn. Het bestuderen van seizoenale verschillen in het geologisch verleden helpt ons niet alleen te begrijpen hoe het klimaat en het milieu op Aarde zich gedroeg in het verleden, maar vertelt ons ook iets over de dynamiek van het klimaatsysteem gedurende snelle klimaatverandering op korte termijn. Dit helpt ons te begrijpen wat de impact is van klimaatveranderingen in de tijdspanne van een mensenleven.

ONDERZOEKSDOEL:

Het verbeteren van reconstructies voor klimaatverandering op seizoenale schaal aan de hand van stabiele isotopen en sporenelementen in schelpen van tweekleppigen en andere weekdieren.

ONDERZOEKSLOCATIES:  

Gecontroleerde groeiexperimenten op het Nederlands Instituut voor Onderzoek aan de Zee (NIOZ) en wilde exemplaren van de volgende schelpdieren die in de Noordzee voorkomen:

  • Europese platte oyster: Ostrea edulis
  • Blauwe mossel: Mytilus edulis
  • Gewone kokkel: Cerastoderma edule
  • Noordkromp: Arctica islandica

Fossiele tweekleppigen uit het Laat Krijt (65-80 miljoen jaar oud) in Argentinië, Oman, Zweden en de Middellandse Zeeregio.

Fossiele slakken uit het Midden Eoceen (40-50 miljoen jaar oud) in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Fossiele tweekleppigen uit het Plioceen en Mioceen (2-20 miljoen jaar oud) uit België, Nederland en Frankrijk.

TREFWOORDEN:

Sclerochronologie, Seisoenaliteit, Stabiele Isotopen, Sporenelementen, Mollusken, Carbonate Clumped Isotopes, Groeiexperimenten

IN SAMENWERKING MET:

 

Locatie

Room F8.13
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussels